KONTAKT

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

ul. Ludwika Solskiego 32/2
52-416 Wrocław
kom. 509 735 634,
603 759 073
email: info@odoptpp.pl

CELE I ZADANIA

Zadaniem Oddziału Dolnośląsko-Opolskiego PTPP jest integracja środowiska terapeutów, którzy mają żywy kontakt z myślą psychoanalityczną poprzez szkolenia i superwizje. Celem Oddziału jest pogłębianie wiedzy, doskonalenie umiejętności terapeutycznych i szerzenie myśli psychoanalitycznej przez wymianę doświadczeń, dyskusje, seminaria tematyczne, superwizje kliniczne i tłumaczenie tekstów analitycznych w ramach cyklicznych spotkań.

Oddział Dolnośląsko-Opolskiego PTPP organizuje konferencje, wykłady oraz projekcje filmowe połączone z dyskusją interdyscyplinarną i prowadzi stronę internetową z aktualnościami dla terapeutów i sympatyków psychoanalizy.