KONTAKT

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

ul. Ludwika Solskiego 32/2
52-416 Wrocław
tel. 889 500 708,
email: info@odoptpp.pl
skarbnik: skarbnik.odoptpp@gmail.pl

ARCHIWUM

Transmisja wykładu otwartego PTPa Leona Kleimberga „Inscenizacja iluzji pacjenta. To, co fikcyjne, lecz istniejące między prawdą materialną i prawdą historyczną”

Transmisja wykładu odbyła się 20 września 2019 r w godz. 19.00-20.30 przy ul. Solskiego 32/2 we Wrocławiu.

Leon Kleimberg jest przedstawicielem współczesnego nurtu Independent. Jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Prowadzi prywatną praktykę w Londynie. Jest wykładowcą w Tavistock Clinic Adult Department oraz autorem wielu publikacji na temat psychoanalizy, psychopatologii, twórczości, imigracji i sportu. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań jest funkcja i rola iluzji, wiary (belief) w rozwoju człowieka oraz ich klinicznych przejawów w procesie psychoanalitycznym.

Historyk Yuval Noah Harari (2014/2019) twierdzi, że ludzie myślą raczej poprzez powieści, a nie poprzez fakty, liczby lub równania oraz, że mają skłonność do psychologicznej i społecznej zabawy opartej na fikcji. Wszystkie osoby, grupy i narody mają własne baśnie i mity, a także korzystają z zabawy do komunikacji z innymi, rozrastania się i rozwoju.

Niniejszy wykład dotyczył „funkcji, tego co iluzyjne” oraz „ funkcji tego, co fikcyjne”- obie z nich łączą snucie opowieści z zabawą.

To, co iluzyjne oraz to, co fikcyjne stanowi integralną część opisywanych przez Winnicotta (1971/2011) zjawisk przejściowych w ich aspekcie rozwojowym i ewolucyjnym; istnieje związek między psychologicznym bawieniem się, snuciem opowieści oraz inscenizowaniem tych historii w settingu klinicznym.

Wykład zawierał także sugestię, że między zasadą przyjemności i zasadą rzeczywistości oddziałuje w umyśle „zasada tego, co iluzyjne”. Wspomniane tezy zostały zilustrowane trzema przykładami klinicznymi.

Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl .

Ponieważ w trakcie wykładu nie otrzymali Państwo jego papierowej wersji, osoby które zapłaciły, proszone są o wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem do sekretariatu PTPa: ptpa@psychoanaliza.org.pl .