KONTAKT

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

ul. Ludwika Solskiego 32/2
52-416 Wrocław
tel. 889 500 708,
email: info@odoptpp.pl
skarbnik: skarbnik.odoptpp@gmail.pl

ARCHIWUM

Transmisja wykładu otwartego PTPa Aliny Schellekes „The dread of falling and dissolving – further thoughts” (“Lęk przed spadaniem i przed rozpłynięciem się - dalsze rozważania.")

Transmisja wykładu odyła się 27 września 2019 r. o godz. 20.15 przy ul. Solskiego 32/2 we Wrocławiu.

Alina Schellekes jest specjalistką psychologii klinicznej, analityczką szkoleniową i superwizorką Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Uczy i superwizuje w Izraelskim Towarzystwie Psychoanalitycznym oraz w Programie Psychoterapii Sackler School of Medicine na Uniwersytecie w Tel Avivie, gdzie jest kierowniczką specjalizacji „Pierwotne stany umysłu”, która dzięki jej inicjatywie została utworzona w 2007 r.
W listopadzie 2018r. została wybrana na przewodniczącą The Frances Tustin Memorial Trust. W 2006 r. została uhonorowana Wyróżnieniem Phillys Meadow przyznawanym w Nowym Jorku za wybitne prace psychoanalityczne. W listopadzie 2008 r. w Los Angeles otrzymała 12 Międzynarodową Nagrodę im. F. Tustin za artykuł "Strach przed spadaniem i rozpuszczeniem". Pracuje jako specjalistka psychologii klinicznej w Brill Mental Health Center w Ramat Chen w Tel Avivie oraz w prywatnej praktyce w Kirjat Ono. Jej główne zainteresowania, widoczne w jej publikacjach oraz w nauczaniu, skupiają się na pierwotnych stanach umysłu, pustce istnienia, niereprezentowanych stanach umysłu, hipochondrii, stanach psychosomatycznych, śnieniu na jawie, koncepcji podwójnego i nadmiarze terapeutycznym.

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest pogłębienie rozumienia dwóch podstawowych lęków odgrywających ważną rolę w pierwotnych stanach umysłu, a w szczególności w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Autorka opisuje lęk przed spadaniem i lęk przed rozpłynięciem się. Lęki te zostaną zilustrowane dwoma snami autorki, dwoma opisami przypadków, kilkoma opisami dzieł sztuki i opowiadaniem Becketta “ Wydalany” (z tomu “ Teksty po nic ”, Wydawnictwo Świat Literacki, 1995). Charakterystyczna dla tych lęków skomplikowana sieć relacji z obiektem jest przedstawiona i omówiona w kontekście rozwoju teorii psychoanalitycznych.