KONTAKT

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

ul. Ludwika Solskiego 32/2
52-416 Wrocław
tel. 889 500 708,
email: info@odoptpp.pl
skarbnik: skarbnik.odoptpp@gmail.pl

ARCHIWUM

Wykład Krzysztofa Srebrnego "Refleksje o przerwanej psychoanalizie"

Wykład odbył się 4 czerwca 2022 roku, o godzinie 19.45 - 21.15 na Uniwersytecie Ekonomicznym w sali nr 1 w budynku A przy ulicy Komandorskiej 118/120 we Wrocławiu.
Moderatorem wykładu była Katarzyna Kratsch.

Krzysztofowi Srebrnemu wręczono członkostwo honorowe Oddziału Dolnośląsko - Opolskiego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Krzysztof Srebrny - psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego,
superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Od 2010 prowadzi seminaria i superwizje we Wrocławiu, superwizuje m.in. Oddział Nerwic Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Członek honorowy Dolnośląsko-Opolskiego Oddziału PTPP oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Kieruje Radą Szkolenia DSPP. Mieszka i praktykuje w Sulejówku k. Warszawy.

Koszt:
Członkowie i kandydaci PTPP bezpłatnie.
Osoby spoza PTPP: 61,50 zł (kwota uwzględnia VAT)
Wpłaty z dopiskiem „Wykład ODOPTPP Imię i nazwisko” prosimy kierować na konto PTPP:
08 1240 1037 1111 0010 0081 3850. Potwierdzenie przelewu prosimy załączyć do maila zgłaszającego udział.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę za dokonaną wpłatę prosimy o przesłanie DANYCH DO FAKTUR ( imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres) na adres: faktury@ptpp.pl.