KONTAKT

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

ul. Ludwika Solskiego 32/2
52-416 Wrocław
tel. 889 500 708,
email: info@odoptpp.pl
skarbnik: skarbnik.odoptpp@gmail.pl

ARCHIWUM

XI Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej „Humor w relacji terapeutycznej”

Tytuł tegorocznej Konferencji brzmiał: „Humor w relacji terapeutycznej”. Odbyła się ona w dniu 14. października 2023 roku we Wrocławiu w Sali Audytoryjnej w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Kamiennej 43.

Prelegentami byli znakomici goście:

Lawrence Brown – Bostoński Instytut Psychoanalizy. Jest psychoanalitykiem osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, superwizorem analizy dziecięcej. Wygłaszał liczne wykłady, również międzynarodowe, które poruszały szeroką problematykę, w tym interesującego nas humoru w analizie dorosłych i młodzieży. Jego ostatnia książka wydana w roku 2019 przez Routledge nosi tytuł „Śnienie, uczucia oraz chwila obecna.

Arne Jemstedt – Szwedzkie Stowarzyszenie Psychoanalityczne. Jest byłym prezesem tegoż Stowarzyszenia oraz byłym dyrektorem instytutu szkolącego. Prowadzi prywatną praktykę w Stockholmie. Jest autorem licznych artykułów, ukazujących się w periodykach oraz wydawnictwach międzynarodowych. Przełożył kilka dzieł D.W. Winnicotta na szwedzki. Jest też członkiem grupy, która pracuje nad szwedzkim tłumaczeniem dzieł Freuda.

Dorota Komuda– Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Superwizorka i terapeutka szkoleniowa tegoż Towarzystwa. Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od wielu lat rozwija zainteresowanie myślą Biona, prowadzi szkolenia podyplomowe Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej w zakresie jego teorii. W szczególności zainteresowana jest rolą procesów somatycznych w tworzeniu mentalnych reprezentacji doświadczenia.


Tomasz Raczek – krytyk filmowy, kinoterapeuta.

Naszemu spotkaniu towarzyła wystawa humorystycznych grafik, która, mamy nadzieję, dopełni całości Państwa konferencyjnych wrażeń.

Po konferencji odbył się bankiet w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu, przy ul. Hubskiej 44-48.

Miejsce Konferencji: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Kamienna 43/45 we Wrocławiu.

Rejestracja na stronie: https://ptpp.pl/wydarzenia/konferencje/

Opłata za udział w Konferencji do 30. czerwca 2023 r. wynosi 550 zł, a po tym terminie 650 zł.


Zgodnie z Uchwałą PTPP nr 4/06/2019 z dnia 16.06.2019 roku studenci całościowych, czteroletnich szkoleń PTPP oraz całościowych, czteroletnich szkoleń afiliowanych w PTPP, którzy jednocześnie są kandydatami lub członkami nadzwyczajnymi PTPP mają obniżoną opłatę konferencyjną o 20%. Jest to kwota 440 zł. Zniżka ta obowiązuje jedynie na pierwszy termin opłaty konferencyjnej.

W tym przypadku prosimy uiszczać opłatę bezpośrednio na konto bankowe PTPP:

PKO SA I o. w Warszawie 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850 koniecznie z dopiskiem: Konferencja Wrocław, a następnie przesłać dowód wpłaty na adres: konferencje@ptpp.pl, co będzie jednoznaczne z zapisem na to wydarzenie.

Prośby o faktury i dane do faktur prosimy kierować na adres: faktury@ptpp.pl

Zapraszamy również na naszą stronę facebookową:

https://www.facebook.com/people/Konferencja-Humor-w-relacji-terapeutycznej/100090439596977/