KONTAKT

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

ul. Ludwika Solskiego 32/2
52-416 Wrocław
tel. 889 500 708,
email: info@odoptpp.pl
skarbnik: skarbnik.odoptpp@gmail.pl

ARCHIWUM

Okres dzieciństwa i latencji w ujęciu psychoanalitycznym - seminarium

Czas dzieciństwa został określony przez neuronaukowca Douga Watta jako "niemożliwy do zapamiętania i niezapomniany". W tym czasie powstaje matryca naszych przyszłych relacji z innymi ludźmi, sposobów radzenia sobie ze zmiennymi emocjami. Nigdy tego czasu nie zapominamy, ale na czym polega tak ważne w tym okresie "matczyne zamyślenie"? Jak kształtuje się zdolność dziecka do poznawania, łączenia i rozumienia różnych aspektów samego siebie, do nawiązywania relacji z innymi ludźmi?
Chciałybyśmy zaprosić Państwa do wspólnego "zamyślania się" i rozważania tych fundamentalnych aspektów rozwoju.

Seminarium startuje we wrześniu 2023.

Zajęcia odbywać będą się raz w miesiącu i będą trwały 3h. Będą podzielone na dwie części 1,5h – część teoretyczną, gdzie będziemy studiować wybrane teksty i 1,5h - część superwizyjną. Dodatkowo część teoretyczną będziemy chciały zilustrować wybranym materiałem video. Zapraszamy osoby pracujące z dziećmi: psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i innych instytucji, które są zainteresowane myśleniem psychoanalitycznym i które chcą się rozwijać w tym zakresie.

TEMATY i TERMINY:
1. ZNACZENIE OKRESU PRENATALNEGO prowadząca UW 16.09.2023
2. ZNACZENIE ŚRODOWISKA W ROZWOJU DZIECKA prowadząca BW 21.10.2023
3. NIEMOWLĘCTWO prowadząca UW 18.11.2023
4. WCZESNE DZIECIŃSTWO 1 -3 r. ż., prowadząca BW 9.12.2023
5. DZIECIŃSTWO 3-6 r. ż., prowadząca UW 27.01.2024
6. OKRES LATENCJI prowadząca BW 10.02.2024
7. ROZWÓJ SEKSUALNY OKRESU DZIECIŃSTWA prowadząca UW 16.03.2024
8. PROCES SEPARACJI prowadząca BW 13.04.2023
9. ZABURZENIA W OKRESIE DZIECIŃSTWA prowadząca UW 11.05.2023
10.ZABURZENIA W OKRESIE DZIECIŃSTWA prowadząca BW 8.06.2024

Przed każdymi zajęciami dostaną Państwo literaturę do przeczytania oraz propozycję filmu ilustrującego omawiany temat.

MIEJSCE: ul. SOLSKIEGO 32/2, Wrocław GODZINA : 14.30 – 17.45
Seminarium stanowi całość, co oznacza, że deklaracja uczestnictwa obejmuje płatność za wszystkie spotkania, łącznie z ewentualnymi nieobecnościami. Płatność w całości 2800 zł, a w miesięcznych ratach 300 zł.

PROWADZĄCE:
Urszula Wach - Psychoterapeutka szkoleniowa i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii
Psychoanalitycznej. Mieszka i praktykuje we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała pracując z adolescentami w gimnazjach oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy. Kontakt: 509735634.
Beata Wójtowicz – Psychoterapeutka dzieci, młodzieży i dorosłych, kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyła zaawansowane szkolenie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży w Warszawie. Doświadczenie zdobywała pracując m. in. w ośrodkach interwencji kryzysowej. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Kontakt: 607308673.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: boleksy1@wp.pl lub mroz.urszula@gmail.com.