KONTAKT

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

ul. Ludwika Solskiego 32/2
52-416 Wrocław
tel. 889 500 708,
email: info@odoptpp.pl
skarbnik: skarbnik.odoptpp@gmail.pl

ARCHIWUM

Wykład prof. dr hab. Katarzyny Schier "Transgeneracyjny przekaz traumy na przykładzie zjawiska odwrócenia ról w rodzinie"

W sobotę 11 marca 2017 r. o godzinie 10:00 w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej odbył się wykład prof. dr hab. Katarzyny Schier "Transgeneracyjny przekaz traumy na przykładzie zjawiska odwrócenia ról w rodzinie", zorganizowany przez Dolnośląskie Koło Naukowe Psychoterapii Psychoanalitycznej.

katarzyna_schier_wyklad.pdf

Informacja o autorze wykładu:

Prof. dr hab. Katarzyna Schier – psycholog, psychoanalityk szkoleniowy, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii psychoanalitycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje z dorosłymi i dziećmi. Od wielu lat łączy pracę kliniczną z aktywnością naukowo-dydaktyczną na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zjawiskach w psychoterapii, mechanizmach powstawania zaburzeń psychosomatycznych, problematyce obrazu ciała oraz utajonych formach przemocy w rodzinie. Jest autorką kilku książek, w tym wydanej ostatnio: "Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzin".